Tags - Domogram
  • 23 Tháng 3 2019

Tag: ethereum

Nhà đồng sáng lập Ethereum Vitaklik Buterin tiếc lộ các loại tiền nằm ngoài hệ sinh thái ETH và những nguồn thu nhập khác

Vitalik Buterin đã tiết lộ rằng trong danh mục đầu tư của anh gần như chỉ các tiền thuật toán thuộc mạng lưới Ethereum.