Cơ hội việc làm

Mục tiêu chúng tôi hướng đến là cung cấp dữ liệu đáng tin và chính xác nhất bằng ngôn ngữ tiếng việt.

Dữ liệu được chúng tôi tập hợp từ nhiều nguồn kết hợp với công nghệ tìm kiếm đáng tin cậy từ chúng tôi sẽ giúp cho tất cả nhà đầu tư hiểu rõ thị trường và ra quyết định giúp sinh lợi nhất. Càng phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tin cậy bất kỳ nơi đâu, bất kỳ khi nào dành cho người dùng của chúng tôi.


Hiện chúng tôi đang cần nhân sự cho các công việc sau

Viết bài tin tức và phân tích thị trường
Bán thời gian, làm việc từ xa
Tham gia với chúng tôi!

Viết bài hằng ngày cho trang web, bao gồm điểm tin thông tin thị trường mới, dịch bài phân tích thị trường, định nghĩa thuật ngữ.

Yêu cầu:

  • Làm việc chuyên sau về đặc điểm kỹ thuật và khái niệm của tiền kỹ thuật số, bao gồm giao thức swap, dApps, hoạt động sàn, thị trường sàn, ...
  • Khả năng đọc, hiểu, phiên dịch tiếng anh tốt.
  • Có kỹ năng tập trung, kỹ năng làm việc chi tiết, kỹ năng làm việc hiệu quả.
  • Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Có đam mê trong giới tiền kỹ thuật số và những hệ sinh thái liên quan.