Giới thiệu về Domogram

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi chuyên cung cấp biểu đồ giá của Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Tether và thông tin thị trường mới nhất.
Dữ liệu giá của các loại tiền kỹ thuật số được lấy từ remitano. Dữ liệu được lấy theo thời gian thực nhưng vì phụ thuộc vào server bên thứ ba nên việc cập nhật dữ liệu sẽ có lúc bị gián đoạn.