Điều khoản sử dụng - Domogram
  • 21 Tháng 2 2019

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 07 Tháng 11 2018

Đồng ý về các điều khoản

Bằng việc sử dụng trang web này, mặc định bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu dưới đây. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi điều khoản này mà không cần báo trước. Điều khoản sử dụng mới nhất có thể tìm thấy trong đường link "Điều khoản sử dụng" ở cuối trang web của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm

Các thông tin và phân tích do chúng tôi chọn lọc và điều chỉnh lại từ nhiều nguồn. Chúng tôi cố gắng mang lại thông tin xác thực nhất có thể trong nguồn lực và khả năng, dù vậy không thể đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gián tiếp hay trực tiếp cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào gây tổn thất cho bản thân bạn hoặc người khác khi sử dụng thông tin, dữ liệu, dịch vụ hoặc bất kỳ trích dẫn nào trên trang web này.

Trích dẫn nội dung và dữ liệu

Bạn có thể trích dẫn nội dung từ trang web nhưng phải nêu rõ nguồn nội dung đó từ chúng tôi. Bạn buộc phải sử dụng một trong những tên sau trong phần trích dẫn: "domogram" hoặc "domogram.com".
Hiện tại chúng tôi chưa đồng ý bất kỳ hỗ trợ nào về chia sẽ dữ liệu với bên thứ ba.

Đường dẫn bên thứ ba

Dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể chứa đường dẫn qua trang web của bên thứ ba. Việc sử dụng tất cả các đường dẫn đó đều tuỳ thuộc vào quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.
Điều khoản sử dụng của chúng tôi không bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền và khả năng xét duyệt bất kỳ nội dung của bên cung cấp dịch vụ khác.