• 23 Tháng 3 2019

Latest News

voatz Blockchain

Thử thách lớn dành cho công nghệ bầu cử Blockchain, Điện thoại thông minh

Thử thách lớn dành cho công nghệ bầu cử Blockchain, Điện thoại thông minh

Nhà đồng sáng lập Ethereum Vitaklik Buterin tiếc lộ Ethereum

Nhà đồng sáng lập Ethereum Vitaklik Buterin tiếc lộ các loại tiền nằm ngoài hệ sinh thái ETH và những nguồn thu nhập khác

Vitalik Buterin đã tiết lộ rằng trong danh mục đầu tư của anh gần như chỉ các tiền thuật toán thuộc mạng lưới Ethereum.

ERC20 và ERC721 Blockchain

Phân biệt ERC20 và ERC721

Giải thích đơn giản các thông tin kỹ thuật của ERC20 và ERC721.